Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik betyder att utesluta andra sjukdomar som kan ha liknande symtombild. Neuroborrelios, också kallad Tertiär Borrelios (Tertiary Lyme disease på engelska) är ett av de tillstånd som kan ge liknande symtombild. Här kan du läsa en artikel som pdf från Läkemedelsverket om Borrelios, Läkemedelsbehandling av borreliainfektion.

Babesia är en parasit som sprids med fästingar, och kan orsaka babesios, vilket också kan ge upphov till symtom från hjärnan pch nervsystemet. Babesia är mycket ovanligt, men faktum är att några barn i USA som man trott hade PANDAS visat sig ha Babesios. Ett par barn som först fått PANDAS-diagnos har visat sig ha Bartonella, en annan fästingburen sjukdom. Här kan du läsa mer om detta: Bartonella alert. Det finns ytterligare en fästingburen infektion, Ehrlichiosis, som kommer från bakterierna Ehrlichia och Anaplasma. Faktum är att det inte tycks vara helt ovanligt att dessa fästingburna infektioner förekommer tillsammans, varför man kan behöva testa för alla. Här finns en bra artikel som pdf om sambandet mellan alla dessa tillstånd: Lyme disease and pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS): an overview.

Autoimmuna encefaliter kan också uppvisa samma symtombild (till exempel Anti-NMDA-receptorencefalit och autoimmun synaptisk encefalit). Det är tillstånd som överlappar varandra. På Encephalitis Societys hemsida kan du läsa mer om autoimmuna encefaliter. Och här finns ett utmärkt (om än komplicerat) kompendium om autoimmuna encefaliter av Finn Somnier vid Statens Serum Institut (SSI) i Danmark (öppnas som pdf).

Anti-NMDAR Encephalitis — Now Recognized in Boys and Girls är en artikel om just denna typ av encefalit. Susanna Cahalan är en ung journalist som drabbades av denna encefalit och har skrivit en intressant artikel (och senare en bok med titeln »Brain on fire«). Artikeln finns här .

Det är inte lätt att hitta information på svenska men här finns en text: Anti-NMDA-receptorencefalit: En möjligen inte alldeles ovanlig orsak till psykiatriska symtom, kramper och movement disorders hos unga vuxna.

Givetvis utesluter man också att det handlar om enbart Tourettes syndrom och/eller enbart OCD. Om dessa diagnoser kan du läsa mer på Svenska OCD-förbundet Ananke, respektive Riksförbundet Attention.

Andra tillstånd som bör uteslutas är Sydenhams korea, Reumatisk feber, Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), Lupus, och bristtillstånd (exempelvis B12 och Magnesium).