Länkar

Saving Sammy
En mycket hoppfull film på cirka 6 minuter om en pojke som äntligen fick rätt diagnos och behandling.

Jamies story
Jamies mamma berättar om Jamies väg till diagnos och behandling, en 4 minuter lång film.

Joshuas missing piece
Lori Suthar berättar om svårigheterna att få diagnos och behandling för sin son, en film på cirka 8 minuter.

Interview with dr Susan Swedo - NIMH Senior Investigator
En en timme lång, mycket bra radiointervju med Susan Swedo från 2011, här beskrivs PANDAS i detalj på ett mycket begripligt sätt.

Föreläsning med dr Susan Swedo i Göteborg
Susan Swedo föreläste i Göteborg 22 mars 2013, föreläsningen filmades och kan ses här.

One mother's story: How strep throat attacked my child's brain
En mamma berättar i en artikel om hur hennes elvaårige son plötsligt var oigenkännlig.

The girl who couldn't stop sneeze
Det här är inte ett vanligt fall av PANDAS eftersom flickan bara har ett symtom, men blev ett uppmärksammat fall just på grund av ovanligheten. Det intressanta här är hur man alltid försöker psykologisera krings symtomen när man inte förstår orsaken. Se först detta inslag på 7 minuter.

The girl who kept sneezing has stopped
Se sedan detta inslag om samma flicka efter diagnos och behandling.

Pandas Network
En amerikansk föräldraorganisation, här finns mycket information och länkar.

National Institute of Mental Health
Information om PANDAS direkt från forskarna

International OCD Foundations sidor om PANDAS
OCD Foundation har mycket bra information om PANDAS

What every psychiatrist should know about PANDAS: a review
En artikel från 2010 ur Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, länken öppnar artikeln som pdf.

PANDAS FAQ
PANDAS Resource Network har en utförlig sida med vanliga frågor och svar.

The PANDAS puzzle: Can a common infection cause OCD in kids?
Journalisten Neil Swidey, vars brorson drabbades av PANDAS har skrivit en lång och insiktsfull artikel om turerna kring diagnosen.

On PANDAS, the LeRoy Controversy and False Dichotomies
En artikel av Gunilla Gerland (pdf-fil) som diskuterar LeRoy-fallen i New York och deras relation till PANDAS.